L'Ajuntament preadjudica les obres de l'avinguda Mariners de la Vila Joiosa a Eiffage Infraestructuras SAU

Les obres contemplen la substitució del paviment asfàltic i millores d'accessibilitat en l'avinguda de la Cala de la Vila Joiosa

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

La licitació de les obres de l'avinguda Mariners de la Vila Joiosa de la Cala ha rebut 15 ofertes de diferents empreses entre les quals, la proposta de la mercantil Eiffage Infraestructuras SAU s'ha alçat com l'oferta millor valorada per a escometre les obres de l'artèria principal de la Cala de la Vila Joiosa. La Mesa de contractació ha acordat per unanimitat elevar a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació del contracte en favor de la mercantil, prèvia presentació de la documentació preceptiva.

 

L'oferta realitzada per Eiffage Infraestructuras SAU, amb una puntuació de 100 sobre 100 punts en el procés de licitació, ascendeix a l'import de 231.530,22 euros, quantitat que redueix en 85.070,65 euros el pressupost base de licitació. Les obres compten amb un termini d'execució inferior a 61 dies i l'execució de les obres començarà dins el termini de 10 dies des de la data de formalització del contracte.

 

L'objecte del projecte contempla la substitució del paviment asfàltic per la seua deterioració i l'adaptació dels recorreguts per als vianants a la normativa vigent en matèria d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. També arreplega la millora de la senyalització tant horitzontal com vertical. Una actuació que millorarà les condicions de trànsit quant a seguretat tant per als vianants com als vehicles.

 

S'actuarà sobre una superfície de 21.870 m² corresponents a l'av. Mariners de la Vila (800 metres de longitud), des de rotonda d'accés en la part Nord (intersecció amb l’av. Mestral) fins a la rotonda sud al costat de la platja i intersecció amb l’av. Marina Baixa.

 

Les obres consistiran principalment en les demolicions de voreres i vorades per a l'execució de nous passos per als vianants adaptats a la normativa d'accessibilitat, posant l'accent principalment a les persones amb mobilitat reduïda. També se substituirà i actualitzarà la senyalització, tant vertical com horitzontal, per a millorar les condicions del trànsit per als vianants i de vehicles. A més, es reasfaltarà la calçada: consistirà en el fresat del ferm asfàltic existent i en l'execució d'una nova capa de rodolament de 4 cm de grossària de mescla bituminosa (asfalt).

 

L'alcalde de la Vila, Andreu Verdú, afirma que les obres de l'avinguda Mariners de la Vila “hui estan més prop de realitzar-se i de donar resposta a un problema molt demandat pel veïnat de la Cala”. Per part seua, l'edil d'Urbanisme, Pedro Alemany, exposa la seua satisfacció per la preadjudicació del contracte i assegura que aquestes obres “renovaran per complet l'avinguda Mariners i li atorgaran un entorn més amable, i la faran més segura i accessible per a tota la ciutadania”.

 

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 10 de Setembre de 2021