El Ple de la Vila Joiosa aprova el Contracte programa de Serveis Socials fins a 2024, pel qual percebrà una subvenció de 2,6 milions d'euros de Conselleria

Durant la sessió plenària, Marta Ronda ha pres possessió com a nova regidora de l'Ajuntament de la Vila Joiosa

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha realitzat hui la seua sessió plenària del mes de setembre, la qual s'ha desenvolupat de manera presencial en el Saló de Plens de l'Ajuntament i ha estat presidida per l'alcalde, Andreu Verdú.

 

Abans de començar la sessió plenària, s'ha donat lectura a les víctimes de violència de gènere hagudes en el període comprès entre plens, en compliment de l'acord plenari de data 18/03/2015. Després de la lectura en record de les víctimes, el bloc plenari ha guardat un minut de silenci en record de Zuita Bouchira, última víctima de violència masclista, assassinada dilluns passat en el nostre municipi.

 

Seguidament, i després de l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, en el segon punt de l'ordre del dia, Marta Ronda Marced ha jurat el càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Vila Joiosa durant el ple ordinari de hui. La regidora de Compromís, pren el relleu de Josep Castiñeira Cots com a regidor de la formació, després de la decisió de renunciar a la seua acta de regidor a l'Ajuntament de la Vila Joiosa.

 

El Ple de la Vila Joiosa de hui ha aprovat amb el vot favorable de l'Equip de Govern i l'abstenció de l'oposició, el Contracte programa de Serveis Socials per als anys 2021, 2022, 2023, 2024; que comporta la percepció de 2,6 milions d'euros de subvenció de Conselleria per a Serveis Socials.

 

Amb la seua aprovació, l'Ajuntament adquireix el compromís de vetlar pel finançament dels Serveis socials, d’acord amb el que indica el Contracte programa de la Generalitat, sense perjudici de les modificacions que pogueren donar-se al llarg del període de vigència d'aquest, tant a l'ampliació de serveis o disminució d'aquests, si així s'estimara procedent.

 

L'aprovació del Contracte programa de Serveis Socials, a més, comporta l'inici de l'expedient per a la creació dels llocs necessaris en la plantilla de llocs de treball de l'Ajuntament per a donar compliment a la prestació dels serveis i programes establits en el Contracte programa.

 

A més a més, la seua aprovació implica la modificació del nom de la Regidoria de Benestar Social i Igualtat, que passa a denominar-se Regidoria de Serveis Socials i Igualtat.

 

Amb suports insuficients ha comptat la proposta presentada pel Partit Popular per a l'ampliació de les voreres del pont que uneix el carrer Cervantes amb la Plaça de la Generalitat, per comptar únicament amb els suports del grup C’s.

 

L'Equip de Govern local ha al·legat que actualment es troba en procés d'estudi la restauració del pont de l'antiga N-332; i que amb caràcter més urgent es troba la restauració de l'estructura del pont, a fi d'assegurar-la i evitar la caiguda de runes o enderrocaments donada la seua antiguitat. A més, el Govern defensa que l'estudi de les possibilitats d'ampliació de les voreres correspon als tècnics i arquitectes especialitzats, els qui han de valorar prèviament les possibilitats estructurals del pont abans d'aprovar aquesta ampliació en sessió plenària.

 

El vot de qualitat de l'alcalde ha servit perquè la proposta de C’s perquè es dicten les ordres oportunes per a complit estrictament el que disposa l’Ordenança municipal reguladora del trànsit i de l'ús de les vies públiques vigent, quant a la gestió de l'estacionament regulat en el municipi, i perquè s'adopte un acord d'incoació d'expedient administratiu per a la modificació dels articles 33 i 35 d'aquesta Ordenança, no compte amb l'aprovació de la majoria plenària.

 

Finalment, la sessió plenària de hui també ha servit per a ratificar unànimement els dies festius locals per al 2022 que seran el 29 de juliol, festivitat de Santa Marta, i el 29 de setembre, festivitat de Sant Miquel.

 

Totes les imatges

Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 16 de Setembre de 2021