L'Ajuntament de la Vila Joiosa aprovarà el Reglament d'Organització Municipal en el pròxim Ple

La Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació i Personal ha aprovat el text definitiu amb les propostes de tots els grups polítics

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

La Regidoria de Personal d'Ajuntament de la Vila Joiosa ha presentat hui en Comissió el nou Reglament d'organització municipal (ROM) per a l’aprovació inicial. Durant els últims mesos, els diversos grups polítics han elaborat una sèrie de propostes que s'han discutit i integrat la majoria d'aquestes en el text que finalment va ser ratificat ahir per unanimitat.

 

L'article 28.1 de la LRLCV (Règim Local de la Comunitat Valenciana) estableix que els municipis de més de 20.000 habitants s’han de regir obligatòriament pel Reglament d'Organització Municipal. Fins el moment, l'Ajuntament de la Vila Joiosa ha funcionat a través del ROF, Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals de 1986.

 

El nou Reglament entrarà en vigor una vegada siga aprovat en el Ple municipal ordinari de febrer. Entre els canvis que contemplarà aquesta nova normativa destaca l'article on es contempla la possibilitat de la delegació de competències des d'Alcaldia a tots els membres de la corporació municipal i no únicament als membres de la Junta de Govern Local.

 

Un altre article que variaria el funcionament actual, és el 22, en el qual l'alcalde, per raons justificades, escoltada la Junta de Portaveus o bé per majoria absoluta de regidors de regidors, podrà determinar el canvi d'ubicació de la realització del Ple; es donarà publicitat d'aquesta circumstància i es reflectirà en l'acta.

 

Una novetat que afecta directament la durada dels plens es recull en l'article 25.7, en el qual s'estableix un màxim de deu iniciatives per grup polític, que inclou proposicions i mocions, i no hi haurà un límit per als precs i preguntes. En aquest mateix sentit, l'article 33.5 estableix un temps màxim de 10 minuts de durada en la primera intervenció en el debat i de 5 minuts en el segon torn de paraula.

 

El regidor de Personal, Joan Lloret, ha afirmat que «estàvem en l'obligació d'establir un reglament municipal propi, però, a més, crec que era necessari per poder millorar el funcionament del consistori. Vull agrair a tots els grups polítics la implicació en aquest document, ja que moltes de les seues aportacions enriqueixen el Reglament». A més, el regidor ha destacat que ara tot partit polític, encara que tinga un sol regidor, pot constituir un grup propi.

 

Per la seua banda, l'alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, ha manifestat que «estic molt satisfet que en un any i mig d'aquest nou Equip de Govern puguem posar en funcionament el nostre ROM, que és de caràcter obligatori des d'abans de començar nosaltres la legislatura. Aquest Reglament ens permetrà, entre d’altres qüestions, agilitzar els plens, que siguen més dinàmics i, sobretot, més ordenats», ha conclòs l'alcalde de la Vila Joiosa.

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 10 de Febrer de 2017