Suspensió cremes agrícoles

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

Es deixa en suspens des del 2017.10.16 fins al 2017.10.29, ambdós inclosos, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen la resolució, llevat de les que tinguen regulació especial.

 

Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons d'investigació, o altres motius d'urgència degudament justificats que no permeten el seu ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període anterior.

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 13 d’Octubre de 2017