La Vila Joiosa percep 32.000 euros del Govern per a subvencionar el transport públic

L'ajuda, de caràcter extraordinari, va dirigida a entitats locals que presten serveis de transport públic de la seua titularitat i que han registrat una caiguda d'ingressos per la crisi de la COVID-19

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

El Consell de Ministres d’aquesta setmana, a proposta dels Ministeris d'Hisenda i de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha aprovat una subvenció de 433,9 milions d'euros per a un total de 273 entitats locals amb transport públic de la seua titularitat, de les quals 8 se situen a la província d'Alacant entre els quals la Vila Joiosa és un dels municipis beneficiats amb 32.714,62 euros.

 

Tal com va explicar Patricia Blanquer, membre del Congrés dels Diputats, “l'objectiu d'aquesta subvenció és compensar el minvament d'ingressos patit pels serveis de transport de les entitats locals a conseqüència de la restricció de moviments que va comportar la COVID-19 en 2020”. En concret, s'ha estimat que l'impacte de la pandèmia és equivalent al 40 % d’aquests ingressos, per la qual cosa aquesta és la proporció que, per regla general, compensa la subvenció.

 

"Gràcies a la subvenció del Govern podrem pal·liar el dèficit generat en el transport públic durant la COVID-19 sense necessitat de realitzar retallades o llevar aquests diners d'altres partides municipals per a mantindre el Servei", afirma l'edil de Transport de la Vila Joiosa, Kiko Carreres.

 

Aquestes ajudes tenen caràcter extraordinari i es concedeixen de manera directa a les entitats locals que presten serveis de transport públic de la seua titularitat per qualsevol modalitat de gestió i que hagen registrat una caiguda d'ingressos per la crisi provocada per la COVID-19, que estiguen al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i per reintegrament de subvencions.

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 10 de Juny de 2021