El Ple de la Vila elimina el límit del 50 % en la subcontractació per a les associacions que perceben subvencions municipals

També s'ha aprovat de manera definitiva el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, que estableix els procediments per a la intervenció en cas d'emergències

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

En la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de la Vila Joiosa realitzada aquest matí en el Saló de plens del consistori, el bloc plenari de la Vila ha aprovat flexibilitzar el límit de les subcontractes de l'Ordenança de subvencions, en vigor des del mes de juny passat, per a modificar l'article 13 d’aquesta que estableix una quantitat fixa del 50 % de l'activitat finançada que pot subcontractar una beneficiària de les subvencions, per qualsevol mena de servei.

 

La modificació aprovada hui pel Govern viler elimina aqueixa limitació del 50 % i permetrà la contractació quan la convocatòria de la subvenció o el conveni de col·laboració expressament el prevegen i en el percentatge que en aquesta convocatòria o conveni es permeta.

 

També s'ha aprovat de manera definitiva amb els vots favorables de tots els partits el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, per al seu trasllat a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

 

Els objectius d'aquest Pla local d'acció i prevenció d'incendis forestals són preveure l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en emergències, establir sistemes d'articulació amb les organitzacions d'altres administracions locals incloses en el seu entorn o àmbit territorial, zonificar el territori en funció del risc i les previsibles conseqüències, delimitar àrees vulnerables segons possibles requeriments d'intervenció i desplegament de mitjans i recursos, preveure l'organització de grups locals de prompte auxili per a la lluita contra incendis forestals, especificar procediments d'informació i alerta a la població; així com fomentar i promoure l'autoprotecció i catalogar els mitjans i recursos específics per a la suposada posada en pràctica.

 

La bateria de mocions presentades pel grup Popular per a la rebaixa d'impostos i mesures de reactivació de l'economia, no ha comptat amb els suports suficients durant la sessió per a la seua aprovació per ser recolzada únicament per C’s.

 

Entre les propostes, els Populars defensaven una bonificació del 50 % del rebut de recollida de fem per a establiments comercials, de la taxa de vetladors i tendals, i del 100 % de l'impost de circulació de vehicles adscrits a una activitat comercial, de la taxa d'obertura de nous establiments, taxa de quioscos i de l'aprofitament del domini municipal, en l'apartat de tanques, puntals, anelles, bastides, grues i enderrocs.

 

L'edil d'Hisenda del Govern viler, José Ramón Uclés, en el seu torn de rèplica argumentava la inviabilitat d'aquestes mesures destinades als comerços de forma no equitativa de les taxes de la qual depenen altres serveis municipals com la seguretat ciutadana o els serveis socials; i recordava que la modificació pressupostària aprovada pel Govern local el mes de setembre passat en sessió extraordinària, sense el suport del Partit Popular, ja contempla 1 milió d'euros per a subvencions dirigides al desenvolupament empresarial local.

 

La proposta per a crear un edifici multiusos en el barri de la Cala, no ha tirat endant ja que el PSOE, Gent per la Vila, Compromís i C’s no han mostrat el seu suport a la moció del PP. La construcció de l'edifici per a ús administratiu en la Cala de la Vila Joiosa ja està contemplada pel Govern viler, que compta amb una consignació de 120.202,42 euros en els comptes generals del consistori dins dels projectes de despeses de finançament afectat i la redacció del qual del projecte està prevista que s'expose a concurs públic en la plataforma electrònica de contractació administrativa de l'Ajuntament.

 

Per unanimitat s'ha desestimat el recurs de reposició contra l'acord plenari amb data 19-08-2021, i s'ha aprovat la revisió de les tarifes d'aigua potable que regula el seu preu perquè no afecte el rebut de l'aigua, i el consistori s'ha adherit a la declaració del 25 d'octubre del Dia del Comerç Local del territori valencià.

 

També s'ha aprovat de manera conjunta la proposta inicial de la regidoria d'Educació i Biblioteca per a nomenar la nova sala de la Biblioteca pública municipal Cristóbal Zaragoza, Sala polivalent “Kilómetro lanzado”, en homenatge a la participació del poble viler en el concurs de TVE, el premi del qual va permetre la construcció de l'edifici que hui alberga la Biblioteca municipal

 

Amb el vot favorable de tots els grups municipals l'Ajuntament de la Vila ha aprovat, de manera definitiva, la delimitació instada per la mercantil Rancallosa I SL i sol·licitar a la Conselleria d’Universitats que procedisca a la resolució de la convocatòria de beques d'estudis universitaris de la Comunitat Valenciana del passat curs 2020/2021.

Totes les imatges

Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 21 d’Octubre de 2021