La Vila Joiosa inicia l'expedient de contractació per a les obres preparatòries prèvies per a la posada en valor de les Termes

El valor estimat del contracte ascendeix a 154.829,51 euros i el termini previst d'execució és assenyalat en el projecte de 4 mesos

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

La posada en valor de les termes d'Al·lon avança per a ser una realitat. Hui s'aprovava en Junta de Govern l'inici d'expedient per a les obres prèvies a l'execució del projecte que permetrà fer visitable un dels monuments més emblemàtics que posseeix el nostre municipi. L'objecte del contracte aprovat és l'execució de les obres d'intervenció preparatòria i actuació arqueològica prèvia per a la posada en valor de les termes públiques del municipium romà de la Vila Joiosa, tot això d’acord amb el projecte subscrit per l'arquitecte José Luís Campos Rosique (CRYSTALZOO SLPU).

 

Ara, una vegada acordat l'inici de l'expedient de contractació, es procedirà a redactar el Plec de clàusules administratives particulars i la continuació de l'expedient per a incorporar a aquest els documents que siguen preceptius per a la seua adjudicació.

 

En l'inici de l'expedient, s'ha detallat una sèrie de millores que hauran de ser tingudes en compte i que s'han estimat en un cost de 6.000 € (IVA no inclòs), el qual és preu orientatiu. Les actuacions de millora descrites hauran de ser executades per aquella licitadora adjudicatària que les haja oferit i que seran baremades en el concurs d'adjudicació.

 

Andreu Verdú, alcalde de la Vila Joiosa, ha manifestat que “les termes són un dels eixos principals sobre els quals pretenem que gire el nostre turisme; per la qual cosa, una vegada solucionat els problemes que ens hem anat trobant, l'inici d'aquest expedient és una gran notícia”.

 

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 12 de Novembre de 2021