Des del Registre Municipal de l’Ajuntament s’informa dels anuncis i edictes municipals en període d’exposició pública. Polse sobre l’extracte de l’anunci per obtindre el document PDF que conté l’anunci complet, el qual inclou, si és procedent, el període d’al·legacions contra este.

MunicipalsPeríode exposició: 07 de Desembre de 2017 al 14 de Desembre de 2017

Període exposició: 28 de Novembre de 2017 al 02 de Gener de 2018

Període exposició: 28 de Novembre de 2017 al 02 de Gener de 2018

Període exposició: 16 de Novembre de 2017 al 18 de Desembre de 2017

Període exposició: 15 de Novembre de 2017 al 15 de Desembre de 2017

Període exposició: 31 d’Octubre de 2017 al 31 d’Octubre de 2018

Període exposició: 14 de Setembre de 2017 al 18 de Juny de 2018

Període exposició: 24 de Juliol de 2017 al 24 de Juliol de 2018

Període exposició: 04 de Juliol de 2017 al 29 de Desembre de 2017

Període exposició: 03 de Març de 2017 al 05 de Març de 2018

Període exposició: 02 de Març de 2017 al 02 de Març de 2018

Període exposició: 22 de Febrer de 2017 al 22 de Febrer de 2018

Període exposició: 23 de Setembre de 2016 al 31 de Desembre de 2018

Període exposició: 23 de Setembre de 2016 al 31 de Desembre de 2018

Període exposició: 23 de Setembre de 2016 al 31 de Desembre de 2018

Període exposició: 10 d’Agost de 2016 al 31 de Juliol de 2018