Dept:Sol·licituds - Secretaria general

Maneres de sol·licitar el certificat d'empadronament

El certificat d'empadronament és un document que té caràcter públic i fefaent a efectes administratius, en relació amb la residència i el domicili habitual en el municipi.


Sol·licituds - Secretaria general

Renovació i confirmació de residència d'estrangers comunitaris o amb targeta de residència comunitària o permanent


Sol·licituds - Comerç

Resta d'activitats


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud del certificat de quilometratge per escolarització per al curs 2013-2014


Sol·licituds - Educació

Sol·licitud d'admissió en batxillerat