Dept:Sol·licituds - Serveis econòmics

Manteniment de tercers

Actualitzat a 7 de febrer de 2014


Sol·licituds - Secretaria general

Model d'Aval


Sol·licituds - Secretaria general

Maneres de sol·licitar el certificat d'empadronament

El certificat d'empadronament és un document que té caràcter públic i fefaent a efectes administratius, en relació amb la residència i el domicili habitual en el municipi.


Sol·licituds - Secretaria general

Renovació i confirmació de residència d'estrangers comunitaris o amb targeta de residència comunitària o permanent


Sol·licituds - Comerç

Resta d'activitats