Assesoria Psicosocial

L’Assessoria Psicològica per a joves es defineix com un servei públic gratuït, dirigit fonamentalment a joves d’edats compreses entre 12 i 30 anys d’edat, amb la missió d’informar i orientar als joves en matèria psicosocial, psicoafectiva i sexual.
És un servei gratuït, anònim i confidencial, mitjançant atenció personal, de manera presencial a la Casa de la Joventut de la Vila Joiosa, els dimarts de 17.00 a 19.30, si pot ser sol·licitant cita prèvia a través del fòrum https://juventudvillajoyosa.foroactivo.com 659 937 700 (IMPORTANT NO FER CONSULTES NI SOL·LICITAR CITA VIA WHATSAPP NOMÉS TELEFONANT!!)

Els temes que es tracten són els següents: millora de la comunicació, resolució de conflictes, habilitats socials, prevenció de maltractament i conductes violentes, tècniques de suport psicològic, processos d’identitat i autoestima, millora de la integració social de joves, relacions de parella, disfuncions sexuals, autoestima i imatge corporal i sobre mètodes contraceptius, prevenció de malalties de transmissió sexual, aspectes psicològics de la sexualitat, planificació familiar, etc., derivant als usuaris als centres assistencials específics en els casos pertinents, l’el municipi de la Vila Joiosa.

Gràcies per fer el primer pas, ja estàs en el camí!

https://juventudvillajoyosa.foroactivo.com