1. 1. Contacte si és possible amb algun veí amb qui tinga especial confiança i demane-li que cride a la Policia si escolta sorolls, cops o crits que facen creure que està sent maltractada.
 2. 2. Si té por de sofrir danys i creu que ha de sortir de sa casa, sàpiga que no s’incorre en "abandó de llar" si en el termini de 30 dies següents a la fugida presenta una demanda de separació.
 3. Pense i tinga preparat, si pot, un lloc segur on acudir en cas de fugida (familiars, amics, veïns...).
 4. Ha de dur a aquest lloc el següent:
  • Llibre de família
  • Carnet d’identitat, passaport, targeta de residència, permís de treball, permís de conducció o similar, siga del país que siga, que l’identifique el més clarament possible
  • Cartilla de la Seguretat Social o sanitària que dispose
  • Fotocòpia de l’escriptura de l’habitatge o contracte de lloguer
  • Llibretes d’estalvi o comptes corrents
  • Còpia de denúncies anteriors presentades, ordres d’allunyament, sentències i qualsevol altre document judicial referent a això
  • Parts de lesions, informes mèdics de la seua parella, etc.
  • Roba, medicació, claus
  • Diners en efectiu
 5. Contacte amb el Centre de la Dona. Se li proporcionarà assessorament jurídic i protecció policial immediata. En cas de necessitat, se li gestionarà el seu allotjament provisional.

El telèfon d’atenció 24 hores / 365 dies és 900 77 77 87 (Gratuït).