Dept:Urbanisme - Urbanisme

Ordenança de presentació de documents

Data publicació: 14 d’Abril de 2008

Data vigència: 14 d’Abril de 2008


Secretaria general - Secretaria

Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions en l'Ajuntament de la Vila Joiosa

Data publicació: 18 de Març de 2015

Data vigència: 18 de Març de 2015


Urbanisme - Urbanisme

Ordenança del cànon per a la millora del litoral

Data publicació: 14 d’Abril de 2008

Data vigència: 14 d’Abril de 2008


Secretaria general - Secretaria

Ordenança municipal de denominació i numeració de carrers de la Vila Joiosa

Data publicació: 17 de Juny de 2014

Data vigència: 05 de Juliol de 2014


Comerç - Ocupació de via pública

Ordenanza para la ocupación de vía pública

Data publicació: 20 de Juliol de 2006