Dept:Urbanisme - Urbanisme

Ordenança del cànon per a la millora del litoral

Data publicació: 14 d’Abril de 2008

Data vigència: 14 d’Abril de 2008


Comerç - Ocupació de via pública

Ordenança municipal de circulació

Data publicació: 06 de Novembre de 2014

Data vigència: 06 de Novembre de 2014


Secretaria general - Secretaria

Ordenança municipal de denominació i numeració de carrers de la Vila Joiosa

Data publicació: 17 de Juny de 2014

Data vigència: 05 de Juliol de 2014


Comerç - Ocupació de via pública

Ordenança per a actuar sobre l'estètica de la via pública

Data publicació: 11 de Desembre de 2009

Data vigència: 02 de Febrer de 2010


Comerç - Ocupació de via pública

Ordenanza para la ocupación de vía pública

Data publicació: 20 de Juliol de 2006