Dept:Serveis econòmics - PART VI: Prestacions Patrimonials de Carácter Pùblic

6.1 COMPENSACIÓ ECONÒMICA DEL CÀNON ECOLÒGIC

Data publicació: 04 de Novembre de 1999


Serveis econòmics - PART VII: Index Fiscal de Carrers

7.1 ÍNDEX FISCAL DE CARRERS

Data publicació: 18 de Setembre de 1989


Platges - Platges

Aprovació definitiva ordenança municipal d'utilització de platges i cales de la Vila Joiosa.

Data publicació: 08 de Juliol de 2015

Data vigència: 08 de Juliol de 2015


Medi Ambient - Medi Ambient

Llibre Verd

Data publicació: 14 d’Abril de 2008

Data vigència: 14 d’Abril de 2008


Urbanisme - Urbanisme

Modificación de la ordenanza reguladora del contenido, organización y funcionamiento del libro registro municipal de solares y edificios a rehabilitar

Data publicació: 13 de Gener de 2014

Data vigència: 13 de Març de 2014