Objectius

L’objectiu principal és assolir que les dones de la Vila Joiosa tinguen les mateixes oportunitats i drets que els homes i que puguen exercir-los, d’una manera real i efectiva, en la pràctica.

Les polítiques que desenvolupem volen garantir condicions igualitàries, suprimir les barreres amb què es troben les dones, realitzar intervencions que busquen l’erradicació de la discriminació i impulsar les mesures d’acció positiva que puguen contribuir a arribar a aquesta desitjada igualtat.

"Només quan les dones i les xiquetes arriben a ocupar el seu lloc en la societat com a iguals, la violència contra la dona no serà ja una norma invisible, sinò una aberració espantosa"

Charlotte Blunch, fundadora i directora executiva del Centre per al Lideratge Global de les Dones.

Informació General

Regidories que en depenem

A continuació, es mostren els regidors, així com les regidories relacionades amb les matèries que es desenvolupen en aquest Departament:

Maite Sanchez Vaello

Igualtat