L'Ajuntament de la Vila Joiosa arriba a un acord amb l'empresa Agricultores de la Vega Valenciana per retirar la demanda per interessos de demora de la contracta d'escombreries

El consistori reconeix un deute de 543.755,93 euros i l'empresa renúncia a la reclamació sol·licitada de 1.179.853,23 euros que demanava

Facebook logo    Twitter logo

 

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha arribat a un acord amb la concessionària d'escombreries, la Sociedad Anónima Agricultores de la Vega Valenciana (SAV), perquè retiren la demanda presentada al consistori en què es reclamava la quantitat de 1.178.853,23 € en concepte d’interessos de demora pel pagament tardà en les factures emeses des de juliol de 2001 fins maig de 2014 ambdues incloses. En aquesta demanda es reclamava també l’anatocisme (interessos dels interessos) més les costes processals.

 

 

SAV va iniciar l'any 2008 la reclamació de l'impagament de factures a l'Ajuntament per un import que ascendia a gairebé 4 milions d'euros amb uns interessos de demora de 485.000 euros. Empresa i consistori van arribar ja a un acord per rebaixar els interessos de demora en 400.000 euros amb data de fi de 2008. El 2010 l'empresa torna a reclamar a l'Ajuntament factures impagades, aquesta vegada per un import de 2.372.488, 37 i uns interessos de demora de 1.178.853,23 euros.

 

L'Ajuntament contestà la demanda reconeixent que l’única quantitat deguda en concepte d’interessos de demora a l’esmentada mercantil era de 543.755,93 € i no la que reclamava el SAV, manifestant la improcedència de l'anatocisme i de la condemna en costes. L'import de 543.755,93 € va ser el que es va consignar en el pressupost municipal per a l'exercici 2017.

 

En l'acte de conclusions orals realitzat el passat 4 d'abril, el SAV es va avenir a la quantitat que l'Ajuntament reconeixia deure a aquesta mercantil, és a dir, a la de 543.755,93 €, renunciant en aquest acte a l’anatocisme i a les costes processals i sol·licitant l'abonament de dita quantitat amb anterioritat al 30 d'abril.

 

L'alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, ha afirmat que «aquest acord és beneficiós per al consistori, ja que hem pogut rebaixar a la meitat l'import que reclamava l'empresa, a més d'estalviar-les costes del judici. Aquest pagament ja estava consignat en els pressupostos de 2017, perquè sabíem que calia pagar-ho a l'empresa, la qual ha mostrat una gran disposició».

Notícia publicada el 18 d’Abril de 2017