Hidraqua inicia els treballs per a la renovació de la xarxa de proveïment de la partida Plans de la Vila Joiosa

L'objecte de l'actuació és millorar les condicions de la prestació del servei davant les avaries i falta de pressió en la xarxa de subministrament d'aigua que pateixen el veïnat en aquesta zona de la Vila

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

Pedro Alemany, regidor d'Urbanisme i Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, ha anunciat hui que la mercantil Hidraqua SA, adjudicatària de la gestió integral del Servei municipal de proveïment d'aigua potable i clavegueram del municipi, ha començat les obres de renovació de la xarxa de proveïment de la partida Plans de la Vila Joiosa.

 

“L'objecte de l'actuació és millorar les condicions de la prestació del servei davant les avaries i falta de pressió en la xarxa de subministrament d'aigua que pateix el veïnat en aquesta zona de la partida Plans”, explica l'edil d'Aigües de la Vila Joiosa, Pedro Alemany.

 

L'actuació a realitzar consisteix a substituir les conduccions actuals de PE de diàmetres nominals de 25 i 50 mm, i de ferro galvanitzat de diàmetre de 40 mm, per canonada provisional de polietilé d'alta densitat PE-100, de diàmetre nominal 63 mm de 280 m, de longitud per al tram principal; i per canonada provisional de polietilé d'alta densitat PE-100 de diàmetre nominal 32 mm, de 170 m de longitud per a ramals; es renovaran 14 connexions domiciliàries, s’instal·laran 3 vàlvules de comporta DN 63 mm, fins i tot la reposició del paviment asfàltic afectat (68 m²). El ramal sud de polietilé d'alta densitat PE-100 de diàmetre nominal 32 mm es trasllada de la seua actual ubicació per finques privades a camí públic.

 

El cost de les obres, deduïble del Pla d'Inversió compromés per Hidraqua SA, concessionària del servei, ascendeix a 21.305,19 euros i el termini d'execució d’aquestes és d'un mes, encara que fonts del Departament d'Aigües informen que s'espera que estiguen concloses en aproximadament dues setmanes.

 

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 08 de Juny de 2022