Les entitats sociosanitàries i les de persones majors sense ànim de lucre poden sol·licitar ajudes a la Diputació d'Alacant per fer les seues activitats formatives i terapèutiques

La Diputació d'Alacant convoca dos paquets de subvencions destinades a col·lectius sense ànim de lucre, la sol·licitud dels quals s'ha de presentar per la seu electrònica de la Diputació fins al dia 14 de febrer.

Facebook logo    Twitter logo
La Diputació Provincial dAlacant ha obert dues convocatòries d'ajudes destinades a col·lectius i entitats sense ànim de lucre que treballen en l'àmbit del benestar social per a la realització dactivitats formatives, terapèutiques o de sensibilització.
 
D'una banda, la Diputació d'Alacant ofereix subvencions a les associacions de jubilats i pensionistes i entitats privades sense ànim de lucre, dirigides exclusivament a l'atenció de persones majors, per a la realització d'activitats destinades als usuaris dels seus centres. Les ajudes econòmiques, fins a 1800 euros per entitat, es destinen a cobrir les despeses derivades d'activitats formatives, terapèutiques i de convivència, com orientades a l'adquisició d'habilitats i coneixements, a millorar les capacitats i destreses personals mitjançant la realització d'activitat física o de cursos específics, o per promoure el desenvolupament sociocultural, enfortiment de les relacions interpersonals i participació en el seu entorn social immediat, afavorint-ne la integració.
 
D'altra banda, és oberta la convocatòria de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre que treballen amb persones amb diversitat funcional, discapacitat intel·lectual, física o sensorial, persones amb trastorns de salut mental o col·lectius amb necessitats sociosanitàries (alzheimer, parkinson, càncer). ..) o en situació d'especial vulnerabilitat social. Aquestes entitats poden sol·licitar ajudes econòmiques de fins a 2.250 euros per desenvolupar projectes dirigits a les persones associades, a les afectades, als cuidadors i familiars, i per a la realització d'activitats de sensibilització, adreçades a la població dels seus municipis. Podran ser objecte de subvenció cursos i tallers de caràcter terapèutic o rehabilitador adreçats a les persones afectades, amb la finalitat de millorar-ne l'estat psicofísic general i l'adaptació a les activitats de la vida diària; les adreçades a la reinserció social del col·lectiu afectat; actuacions de suport, cursos i tallers de formació adreçats a familiars i cuidadors de les persones afectades; activitats de sensibilització que afavoreixquen una millor comprensió de la ciutadania sobre els problemes dels col·lectius sociosanitaris o de diversitat funcional i les seues causes; o la celebració d'efemèrides de caràcter reivindicatiu pels diferents col·lectius sociosanitaris o de diversitat funcional.
 
Les activitats de les entitats socials objecte de ser sufragades per aquestes subvencions s'han de dur a terme entre l'1 d'octubre del 2023 i el 15 de setembre del 2024. Les sol·licituds d'ambdues convocatòries s'han de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació d'Alacant fins al dia 14 de febrer.

Notícia publicada el 12 de Febrer de 2024