El Ple aprova sol•licitar l'estudi per a la creació de dues noves unitats específiques d'educació especial (UEEE) per a primària i secundària

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

En la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de la Vila Joiosa realitzada hui dijous en el Saló de plens del consistori s'ha aprovat, amb el suport de tots els grups municipals, la proposta acordada pel Consell Escolar Municipal per a sol·licitar l'estudi per a la creació d'una nova UEEE per a primària i una altra més per a donar continuïtat en secundària, i poder donar resposta educativa a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), amb vistes a fer una planificació educativa adequada en l'àmbit municipal per a tot l'alumnat.

 

D'altra banda, també s'ha debatut sobre la petició formulada per Ciutadans per a l'emissió d'un informe anual sobre els contractes menors tramitats durant l'exercici pressupostari. En aquest sentit, la Intervenció municipal ha informat en el Ple que la petició formulada en la moció ja es fa actualment. La moció no tirava endavant amb el vot en contra del Govern municipal i els vots favorables de Ciutadans i Partit Popular.

 

A més, Ciutadans ha demanat a través d'una altra moció la modificació de les ordenances fiscals per a introduir bonificacions per situacions d'extraordinària i urgent necessitat. La proposta s'ha deixat sobre la taula a l'espera que s'emeta un informe sobre la viabilitat de la proposta.

 

S'ha deixat sobre la taula, a l'espera que siga dictaminada en comissió informativa, la proposta del regidor d'Hisenda per a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, sobre la base de la sentència del Tribunal Constitucional 182/2021 i al Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre de 2021.

 

El Partit Popular, per part seua, ha presentat una proposta per a exigir al president del govern d'Espanya el cessament immediat del ministre de Consum pels seus atacs a la ramaderia i al sector carni espanyol que no ha tirat endavant. La moció ha sigut secundada per PP i Gent per la Vila, l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra del Partit Socialista i de Compromís.

 

Un altre dels punts tractats en la sessió de hui ha sigut l'aprovació del III Pla Municipal d'Igualtat 2022-2025, que era una proposta conjunta de tots els grups municipals i que, per tant, s'ha aprovat de manera unànime.

 

Finalment, també s'ha presentat i aprovat de forma consensuada el Pla d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes de la Plantilla de l'Ajuntament de la Vila Joiosa.

 

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 27 de Gener de 2022