La Vila Joiosa s'adherirà al Protocol Marc del Programa Agent Tutor

Aquest programa s'emmarca en el Conveni de col•laboració entre la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha realitzat la sessió plenària ordinària corresponent al mes d'agost, en la qual s'han tractat els assumptes següents:

 

En l'ordre del dia s'ha inclòs el reconeixement extrajudicial de crèdits 6/2022 per un import de 2.210 euros, per a fer front a dos pagaments de publicitat institucional i d'una auditoria per a revisió de comptes justificatius de subvencions. Aquest punt s'ha aprovat amb l'abstenció de l'oposició.

 

Per a donar compliment al Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i s'estableixen les condicions per a la seua concessió, la Regidoria de Benestar Social ha portat l'inici del tràmit per a sotmetre a informació pública i audiència de persones interessades la nova Ordenança municipal. La proposta ha sigut secundada unànimement.

 

S'ha aprovat també una proposta conjunta de tots els grups municipals perquè s'inicien els tràmits necessaris per a l'adhesió al Protocol Marc del Programa Agent Tutor, elaborat en el marc del Conveni de col·laboració entre la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

 

Com és habitual en cada sessió ordinària d'agost, també s'ha comunicat a la corporació el desenvolupament en l'execució del pressupost municipal corresponent al segon trimestre de l'exercici.

 

Per part seua, el Partit Popular ha portat a debat una moció perquè l'Ajuntament de la Vila Joiosa manifestara la seua solidaritat i ajuda a les persones i famílies afectades pels incendis, expressara el seu suport incondicional a totes les forces que treballen incansablement en la seua extinció, i instara el president del Govern i la ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic a adoptar les decisions necessàries per a pal·liar els efectes catastròfics dels incendis a Espanya. La moció ha sigut aprovada amb el vot favorable de tots els grups.

 

Ciutadans ha presentat una moció en la qual se sol·licitava iniciar l'expedient oportú per a donar denominació als carrers situats en els polígons industrials/comercials situats en els plans PP-32 i PP-33 del PGOU de la Vila Joiosa. Aquesta proposta ha tirat endavant per unanimitat.

 

Finalment, ha sigut presentada fora de l'ordre del dia una proposta de la regidoria de Festes per a modificar excepcionalment la línia de subvenció nominativa a favor de l'Associació Santa Marta prevista en el pressupost actual. La moció arreplega un augment de 74.920,92 euros sobre la quantitat prevista inicialment a fi de poder cobrir la gestió i promoció de les Festes Patronals de Moros i Cristians. Aquesta modificació ha comptat amb el suport de tots els grups amb representació municipal.

 

Totes les imatges

Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 18 d’Agost de 2022