L'equip de govern local presenta el pressupost del 2024, que serà sotmès per a la seua aprovació al Ple ordinari que se celebrarà la setmana que ve

"Conforme ja vaig anunciar en campanya electoral i vinc reiterant des que vaig assumir l'Alcaldia, la nostra intenció és que el pressupost de 2024 entre en vigor l'1 de gener, cosa que no succeïa a l'Ajuntament de la Vila Joiosa des de fa 20 anys", afirma l'Alcalde Marcos Zaragoza

Imagen que acompaña la notícia
El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, Paco Pérez Buigues, ha presentat aquest matí per a dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda el projecte de pressupost municipal per a l'exercici 2024, que serà sotmès a la sessió plenària ordinària que es celebrarà el proper dijous dia 16 de novembre.
 
L'Alcalde Marcos Zaragoza assegura que “vaig confirmar que vaig anunciar en campanya electoral i vinc repetint des que vaig assumir l'Alcaldia, el pressupost de 2024 es presenta amb la intenció que entre en vigor en temps i forma, l'1 de gener, cosa que no succeïa a l'Ajuntament de la Vila Joiosa des de fa 20 anys”. L'últim pressupost municipal aprovat en temps i forma correspon a l'exercici 2004, aprovat concretament a la sessió plenària celebrada el 20 de desembre de 2003.
 
El pressupost municipal per a l'exercici 2024 té com a objectiu bàsic, segons l'Alcalde, “emprendre les deficiències estructurals i de gestió heretades de l'anterior equip de govern, amb especial incidència en l'apartat de recursos humans de l'Ajuntament, tant en la reorganització com en la consolidació dels drets que li van ser reconeguts als seus empleats públics a l'anterior legislatura; en la gestió eficient dels recursos econòmics; i en l'increment dels serveis públics que es presten a la ciutadania, tant en quantitat com en qualitat, serveis com la seguretat ciutadana, la neteja, el manteniment de les zones enjardinades, de les platges i de les instal·lacions esportives, entre d'altres”, exposa l'alcalde. En aquest sentit, Zaragoza afegeix que aquestes partides “es complementen amb altres com són l'increment del suport a la joventut, al comerç, als més necessitats, i també a un gran oblidat, el sector primari, que tant ens aporta i que amb prou feines ha estat tingut en compte en anteriors legislatures”.
 
“A hores d'ara, i atenent les dades objectives, els serveis que es presten s'estan duent a terme bé amb contractes de serveis insuficients o desfasats, bé amb personal deficientment equipat o mancat de recursos o, simplement, es tracta de serveis prestats sense l'existència de contractes”, apunta Zaragoza.
 
L'Alcalde ha explicat que el pressupost, confeccionat pel regidor d'Hisenda Paco Pérez Buigues, està equilibrat en el seu estat d'ingressos i despeses, que puja a 41.702.274,44 euros, fet que suposa un increment del 5,78% respecte al pressupost anteriorment aprovat, el del 2022, ja que cal recordar que el pressupost 2023 no va ser sotmès a aprovació per l'anterior govern municipal. El pressupost municipal 2024 inclou, a més, l'aportació municipal als dos organismes autònoms locals, contemplant la quantitat de 2.339.120,99 euros per a la residència Hospital Asilo Santa Marta i de 2.709.668,15 euros destinats a la Fundació Pública Parra Conca .
 
"Tots els regidors que integren el meu equip de govern han col·laborat de manera precisa i eficient en la preparació d'aquests pressupostos. Em sent molt satisfet del treball realitzat, i per això vull felicitar-los, especialment al regidor d'Hisenda, Paco Pérez Buigues, que és qui finalment ha coordinat aquests treballs i ha confeccionat el document final. Per descomptat, també als empleats públics dels Serveis Econòmics municipals, que han treballat colze a colze amb el regidor d'Hisenda per fer possible que ja estiga preparat aquest document de pressupostos 2024. Des de la premissa bàsica d'aconseguir millorar els serveis a la ciutadania , els pressupostos confeccionats busquen ser coherents, i mostren el nostre full de ruta per al desenvolupament de les accions programades el 2024, responent, sense dubte, a l'estratègia amb què vam prometre afrontar aquesta legislatura: treballar entre tots i per a tots”, finalitza Zaragoza.

Totes les imatges

Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 09 de Novembre de 2023