La Vila Joiosa posa en marxa un servei de mediació per resoldre conflictes de manera gratuïta per a la ciutadania

Qualsevol ciutadà pot sol·licitar el servei Mediaprop com una via alternativa a la resolució judicial per resoldre qüestions de separacions matrimonials, herències, tuteles parentals, conflictes veïnals o altres assumptes.

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia
La regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de la Vila Joiosa estrena el servei de mediació de proximitat Mediaprop, amb què qualsevol ciutadà pot resoldre conflictes de qualsevol índole de manera gratuïta. Aquest servei pretén acostar la mediació a la ciutadania com a via alternativa a la resolució judicial dels conflictes.
 
Els assumptes en què es poden sol·licitar la intervenció del servei Mediaprop poden ser familiars, com ara separacions matrimonials, mesures respecte a la tutela de fills, cura de familiars majors o herències; conflictes veïnals, com molèsties de soroll, olors, incompliment de normes de convivència; conflictes en l'àmbit laboral, educatiu, esportiu, o qualsevol que pugui sorgir al si d'una entitat associativa, a més de qualsevol tipus de conflicte que no estigui expressament prohibit per llei.
 
La mediació és un mètode de resolució de conflictes on les parts aconsegueixen de manera voluntària acceptar un acord mutu, a través de la discussió i la negociació amb la participació d'una tercera persona imparcial, el mediador, i sense necessitat d'acudir a un procés judicial.
 
 
A l'oficina Mediaprop, els veïns seran atesos per dues mediadores professionals en horari de dilluns de 12 a 14 hores i de 16 a 18 hores. L'oficina està ubicada al centre social Llar del Pensionista i els interessats poden sol·licitar el servei a través del formulari disponible a la web corporativa de l'Ajuntament o al mateix centre social, així com també es pot sol·licitar cita mitjançant l'email mediaprop@villajoyosa. com.
Poden sol·licitar el servei qualsevol ciutadà o ciutadana de la localitat, entitats públiques o privades i professionals del dret.
La regidora de Benestar Social, Maite Sánchez, explica que “aquest servei de mediació per gestionar els conflictes de forma gratuïta facilita que els ciutadans assumeixin amb més promptitud la solució de problemes amb altres familiars, veïns o companys, sense deixar-lo pendent pel cost econòmic . En el cas dels conflictes familiars, en què no es vol acudir als jutjats, la latència de conflictes no resolts acaba perjudicant la salut de les persones. Pel que amb aquest servei pretenem millorar la convivència mitjançant el restabliment de les relacions, o la millora de la comunicació, que permet cuidar la salut i el benestar tant físic com emocional dels ciutadans, cosa que redunda en benefici de tota la comunitat” .
 
Aquest servei es posa en marxa mitjançant una subvenció atorgada per la Conselleria de Justícia i Interior. Nacions Unides ha proclamat l'any 2023 com a any de diàleg com a garantia de pau, per la qual cosa Sánchez apunta que “el servei Mediaprop és el sistema adequat per assolir els objectius assenyalats en aquesta declaració, ja que cerca el diàleg entre les parts en conflicte facilitat per un professional degudament format”.

Totes les imatges

Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 22 de Novembre de 2023