Sol·licituds - Totes

Arxiu amb la Instància General


Sol·licituds - Medi Ambient

Autorització d'activitats amb foc període estival

model d'instància


Sol·licituds - Medi Ambient

Autorització d'activitats amb foc període hivernal

model d'instància


Altres - Medi Ambient

Quadre resum del pla local de cremes de l'ajuntament de la Vila Joiosa en període hivernal 2022/2023


Declaració responsable - Medi Ambient

Declaració d'inexistència d'antecedents d'agressions o violència animals de races potencialment perilloses