La Vila Joiosa podria mantenir l'IBI en valors similars als actuals

Aquesta possibilitat ha sorgit després de conéixer la base liquidable que facilita el Cadastre als ajuntaments que assenyala que la Vila podria recaptar el requerit pel Pla d'ajust

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia
L'alcalde de la Vila Joiosa, Jaime Lloret, ha anunciat que existix una possibilitat real de disminuir la recent apujada aprovada de l'Impost de béns immobles en els pròxims dies de manera considerable. Aquesta possibilitat pren força després de conéixer l'esborrany de les dades de la base liquidable que el Cadastre facilita als ajuntaments a la fi del primer trimestre de l'any. 
 
Aquest esborrany indica que aquesta nova base liquidable supera a la base liquidable que es va projectar en l'estudi provisional realitzat i proposat en el Ple. Aquest nou escenari farà que es corregisca el tipus aplicable al valor de cada unitat i ho faria a la baixa. 
 
L'alcalde ha explicat que “el fet que aquesta dada no s'haguera aplicat en els càlculs presentats en el Ple passat que va aprovar l'increment del tipus impositiu és per la impossibilitat de disposar d'eeste -ja que el cadastre el facilita a mitjan març- i pels terminis legals que l'Administració ha de complir pel que fa a tenir el tipus aplicable aprovat a principi d'any”. 
 
A dia de hui, Alcaldia disposa d'unes dades provisionals facilitades pel Cadastre que es confirmaran el pròxim mes de març, dels quals es pot desprendre, realitzant els càlculs pertinents, que amb un tipus menor al 0,64 aprovat provisionalment el passat 16 de gener, es podria aconseguir la recaptació requerida pel Pla d'ajust. 
 
L'alcalde creu que és molt probable que puga anunciar en breu que el tipus no aconseguirà definitivament el 0,64, que s'ajustarà a les quantitats que els ciutadans venien pagant en els últims anys i es deixe arrere la forta apujada que suposa aplicar l'actual tipus aprovat. Abans de l'apujada provisional aprovada en el Ple de gener, l'impost que grava els béns immobles estava en el 0,46%. 
 
Jaime Lloret ha agregat que “el govern del Partit Popular és conscient de la repercussió que aquest escenari econòmic suposa per a la ciutadania i està treballant des del coneixement d'aquesta apujada per a revisar i estudiar cadascuna de les possibilitats que sorgisquen amb la finalitat de disminuir i minorar la càrrega impositiva de les famílies vileres. S'estan fent tots els passos que els tècnics recomanen amb la finalitat de poder arribar a bon port aquesta situació. Tots volem que les xifres acaben sent les menys oneroses, aqueix és l'objectiu i per açò volem que aquest anunci servisca per a posar en sobre avís a la població que l'apujada podria no confirmar-se en els termes en els quals va estar plantejada per a la seua aprovació provisional en el passat Ple”.
Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 05 de Febrer de 2014