Servei de finestreta única

Siti en el carrer Major número 14 de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00hDe conformitat amb el que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la ciutadania (persones físiques) pot acudir a l'OAC d'aquest Ajuntament (oficina física situada al carrer Major, núm. 14) en horari d'atenció al públic per a registrar sol·licituds dirigides a altres administracions públiques.

El personal de l'OAC digitalitzarà la documentació a presentar i la dirigirà per mitjans electrònics a la seua destinació; l'assentament registral quedarà anotat en Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat.

Només en el cas que el registre a realitzar no tinga formulari específic (per ex.: sol·licitud de beca, reemborsament de material ortoprotètic, etc.), la persona interessada haurà d'emplenar el formulari genèric al qual adjuntarà la documentació que es desitge remetre i que se li facilitarà en l'oficina.

Una vegada realitzat el registre, i en aqueix mateix moment, la persona interessada obtindrà un justificant del registre amb plena validesa jurídica.

Notícia publicada el 23 de Novembre de 2015