Activitats - Comerç

ESTABLIMENTS COMERCIALS DETALLISTES I ACTIVITATS DE PRESTACIÓ DE SERVICIS EN ESTABLIMENTS PERMANENTS I SUPERFÍCIE MENOR 750 m2 (ACTIVITATS CONTINGUDES EN L’ANNEX DE LA LLEI) Llei 12/2012, de mesures urgents de lliberalització del comerç i determinats servicis


Activitats - Comerç

ESTABLIMENTS PÚBLICS (BARS, RESTAURANTS, CAFETERIES, ETC.. INCLOU INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÁTILS I/O DESMUNTABLES) . Llei 14/2010, de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics


Activitats - Comerç

RESTA D’ACTIVITATS Llei 6/2014, de la Generalitat Valenciana, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats