ConcepteArxiu
Modificació Pressupostària per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 3-2024Arxiu a descarregar
Modificació Pressupostària per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1-2024Arxiu a descarregar
Modificació Pressupostària per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2-2024Arxiu a descarregar
Modificació Pressupostària per Transferencies de crèdit 1-2024Arxiu a descarregar
Modificació Pressupostària 1/2024 del OAL Centre Municipal d’ Assistència “Hospital Asil Santa Marta" per Crèdits ExtraordinarisArxiu a descarregar
Modificació Pressupostària per Transferencies de crèdit 2-2024Arxiu a descarregar