REGLAMENT SOBRE LA PRESENTACIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES EN L’AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA (P0313900C) I EN ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, FUNDACIÓ PÚBLICA PARRA-CONCA (P5313901J) I HOSPITAL-ASILO SANTA MARTA (P0300046J).

RELACIÓ DELS CODIS DIR3 DE L’AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA (P0313900C). I EN ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, FUNDACIÓ PÚBLICA PARRA-CONCA (P5313901J) I HOSPITAL-ASILO SANTA MARTA (P0300046J).

Tornar